Linux, fri programvare og applikasjonar.

Linux, fri programvare og applikasjonar.

Varierte produkt og tenester

Fri programvare og applikasjonar for alle føremål

Linuxlars tilbyr installasjon, hjelp og administrasjon for Linux operativsystem og fri programvare. Samt produksjon av web applikasjonar for tenester via verdveven, tilpassa dine ønskjer og behov.

Linux operativsystem har eit stort utval av fri programvare med støtte for begge målføre. Linux er trygt, enkelt og lønnsamt.

Med Django webapplikasjonar kan ein få alle dei tenester ein ønskjer. I tillegg tilbyr eg eit bredt utval av moglegheiter for digital kommunikasjon, lagring, samarbeid og publikasjon.

Ta kontakt for meir informasjon.

VERDIAR

Nøkkelverdiar

Tilgjengeleg

Alle produkt og tenester er til ei kvar tid tilgjengeleg på verdsveven. Etter installasjon vil all open source programvare frå Linuxlars ha vidare dokumentasjon og oppdatering, gratis og lett tilgjengeleg.

Menneskeleg

Maskinar skal ikkje styre menneske, menneske skal styre maskinar. Difor legg ein vekt på at du skal ha kontroll og oversikt på dei løysinagane du får levert.

Tryggleik

Personvern og tryggleik er førsteprioritet for alle tenester og produkt frå Linuxlars. Brukar du ei utrygg løysing frå før, kan du få hjelp til finne eit trygt open source alternativ.

Support

Personleg hjelp og støtte for å finne gode løysingar.

Trygge og frie løysingar.

All programvare som vert nytta av Linuxlars er 100% free open source, lokalt installert på eigna maskinvare.
I tillegg vel ein kun dei tryggaste programvare løysingane som varetek ditt personvern.

Sjå nokre døme

Buildings

PERSONAR

Desse personane leverer tenester og produkt via Linuxlars.no

Lars K. Hansen

Lars K. Hansen

Utviklar og Linux systemadministrator

Eg er personen som driv føretaket med namnet Linuxlars.

Som næringsdrivande tilbyr eg ulike konsulent tenester, Linux systemadministrasjon, installasjon, hjelp og oppfølging for deg som ønskjer å nytte open source.

For meg er Linux system meir enn ein jobb, det er ein livsstil. Difor er eg kontinuerleg oppdatert på det siste innan Free Open Source Software og Linux.

Eg kan tilby løysingar for dei aller fleste digitale oppgåver. For pc, server, webapplikasjonar, skyløysingar m.m. kan eg hjelpe deg med å finne det systemet og programvaren som er mest lønnsamt, stabilt og trygt for deg eller di verksemd.

Fri Programvare
Trygt og stabilt
Web
Self-hosting System
Tryggleik
Kryptering og lokal lagring
Prent
Bilde, foto, grafisk arbeid m.m.

PRODUKT

Produkt og tenester frå Linuxlars

<p>Grafiske bilde, høgoppløyseleg prent eller logo arbeid? </p>

<p>Dette er ei ekstra teneste frå Linuxlars. Ta kontakt for meir informasjon og pristilbod.</p>
<p>Digitalisering av eldre arkiv eller dokument. Skanning, systematisering og database tilpassing for web eller lokal lagring.</p>

<p>Ta kontakt for meir informasjon.</p>
<p>Tek foto og video oppdrag, tilpassa web eller prent.</p>
<p>Installasjon, hjelp og støtte for fri programvare. Med utgangspunkt i operativsystemet Debian og fri programvare med opne kjeldekodar, er det mogleg å løyse dei aller fleste digitale oppgåver.</p>

<p>Med Free Open Source Software kan du og di verksemd få ein meir økonomisk og trygg kvardag.</p>

<p>For meir informasjon, ta kontakt.</p>
<p>Eg kan hjelpe deg med alt frå små installasjonar, for privat bruk, til større self-hosting server løysingar for din bedrift. Du får då alt montert og installert med  weboppsett for heimesider og skyserver m.m. </p>

<p>Sjølvsagt er alle nødvendige tryggleiks oppsett og tilpassingar, inkludert, </p>

<p>Self-hosting server med eigen proxy server, SSL -sertifikat, skyapplikasjonar  og krypterings verktøy, vil gi deg total kontroll på dine data og kva du ønskjer å dele på internett.</p>

<p>Hjå Linuxlars kan også få full backup, på all programvare og data som du har på ditt self-hosting system.</p>
<p>Tilbyr ferdig oppsett Django-CMS for dei som ønskjer å leggje ut eige innhald på nettsider.</p>

<p>Eller ferdig tilpassa webapplikasjon for store og små prosjekt. </p>

<p>I tillegg tilbyr eg hjelp med tekst, foto, video m.m.</p>

Bestill her:

×

Fri programvare

Tryggare, friare og meir personleg

Fri programvare med opne kjeldekodar, på engelsk free open source software, er programvare som er gratis tilgjengeleg på internett, med open lisens for fri bruk. I tillegg er denne typen programvare, tryggare, meir stabilt og lettare å tilpasse dei ønskjer og behov ein måtte ha.

I alt arbeid og til alle tenester og produkt frå Linuxlars vert kun fri programvare nytta, dette gjer at ein kan levere langt billigare og betre løysingar enn kva ein får med å velle proprietær programvare.

I dei aller fleste tilfelle vill du klare deg utan noko meir hjelp etter å ha fått installert Debian - Linux på din pc eller server. Gratis dokumentasjon og oppdatering finn ein lett tilgjengeleg på internett. Ønskjer du likevell meir hjelp og støtte er dette noko eg sjølvsagt tilbyr, mot betaling.

Du kan også fornye pc’en du har i dag og få installert fullt operativsystem, med office, fotoredigering, videoredigering, teikneprogram og mykje meir. Sjølvsagt vert ferdig oppsett brannmur og andre tryggleiks tiltak inkludert. På den måten vert din gamle pc som ny, for prisen av ein arbeidstime a 750,-

PRISAR

Pris døme.KONTAKT

Ta kontakt, send ein epost:

6893 Vik i Sogn

Telefon: (+47) 45120477

Epost: post@linuxlars.no


Kontorlandskap, Vik i Sogn